Εμφυτεύματα

Εμφυτεύματα

Με τον όρο εμφυτεύματα, στην Οδοντιατρική επιστήμη, εννοούμε τεχνητές ρίζες δοντιού, συνήθως από τιτάνιο, που τοποθετούνται στο οστό της άνω ή της κάτω γνάθου, “αντικαθιστώντας” ελλείποντα δόντια.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’60, ξεκίνησε η εφαρμογή τους και κατόπιν αλλεπάλληλων βελτιώσεων, τόσο των τεχνικών τοποθέτησης όσο και των υλικών κατασκευής τους, η οστεοενσωμάτωση (ο δεσμός του μετάλλου με το οστό) είναι πλέον ασφαλής. Σήμερα αποτελούν τη σύγχρονη και πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο αποκατάστασης όταν έχουμε απώλεια ενός, περισσοτέρων ή και όλων των δοντιών του στόματος. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει, βέβαια, την απουσία αντενδείξεων οι οποίες δεν επιτρέπουν την εφαρμογή τους.

Τι είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα

Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι συστήματα υψηλής τεχνολογίας και προδιαγραφών που εξασφαλίζουν τη διατήρηση των οδοντικών ιστών αφού με την τοποθέτησή τους καθιστούν μη αναγκαίο τον τροχισμό των παρακείμενων δοντιών. Έτσι το όφελος είναι διπλό αφού και τα δόντια δεν τροχίζει ο οδοντίατρος και αντικαθιστά τη χαμένη ρίζα με το εμφύτευμα του δοντιού.

Πως τοποθετούνται; Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι συστήματα υψηλής τεχνολογίας και προδιαγραφών που εξασφαλίζουν τη διατήρηση των οδοντικών ιστών αφού με την τοποθέτησή τους καθιστούν μη αναγκαίο τον τροχισμό των παρακείμενων δοντιών. Έτσι το όφελος είναι διπλό αφού και τα δόντια δεν τροχίζει ο οδοντίατρος και αντικαθιστά τη χαμένη ρίζα με το εμφύτευμα του δοντιού.


Πλεονεκτήματα:

Τα εμφυτεύματα, σε σχέση με τις κλασικές μεθόδους προσθετικής, υπερέχουν στο ότι:

  • Δεν τροχίζουμε τα παρακείμενα δόντια,
  • Εμποδίζεται η περαιτέρω απώλεια οστού στη νωδή (χωρίς δόντια) περιοχή,
  • Συνεισφέρουν στη σταθερότητα οδοντοστοιχιών ή στην αποφυγή τοποθέτησης οδοντοστοιχιών (όταν υπάρχουν ενδείξεις τοποθέτησης ικανού αριθμού εμφυτευμάτων),
  • Πλεονεκτούν αισθητικά έναντι των κλασικών προσθετικών.
el