Λεύκανση των δοντιών

Στην εποχή μας τα «λευκά δόντια» θεωρούνται αισθητικό πρότυπο. Η δυσχρωμία των δοντιών και κυρίως των προσθίων, εκτός από το αισθητικό πρόβλημα που δημιουργεί, φαίνεται ότι επηρεάζει σημαντικά την ψυχολογία του ατόμου και κατ’ επέκταση την κοινωνική συμπεριφορά του. Η σύγχρονη οδοντιατρική έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει τα δυσχρωμικά δόντια αποκαθιστώντας πλήρως την χρωματική εικόνα τους με την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση στους οδοντικούς ιστούς.

 

 Το χρώμα των δοντιών

Το χρώμα είναι φώς. Το χρώμα ενός αντικειμένου προέρχεται από τις ακτίνες του φωτός που αντανακλώνται πάνω σ’ αυτό και στη συνέχεια φθάνουν στο μάτι μας. Το δόντι αποτελείται από ιστούς με διαφορετικές οπτικές ιδιότητες. Το χρώμα του δοντιού είναι αποτέλεσμα της διαφορετικής πορείας του φωτός μέσα από την αδαμαντίνη, που βρίσκεται εξωτερικά, και από την οδοντίνη, που βρίσκεται εσωτερικά, και του διαφορετικού βαθμού απορρόφησης και αντανάκλασης, πριν φθάσει στο ανθρώπινο μάτι. Κάθε αλλαγή στη δομή των οδοντικών ιστών, όπως συμβαίνει με την πρόσφυση χρωστικών ουσιών ή με την αλλαγή του πάχους τους, έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή των οπτικών ιδιοτήτων τους και επομένως του χρώματός τους.

 

Οδοντικές δυσχρωμίες και λεύκανση

Οι οδοντικές δυσχρωμίες προκαλούνται από την κατανάλωση ουσιών με χρωστικές, όπως καφές, τσάι, καπνός, αναψυκτικά, από τραυματισμό, με τη χρήση ορισμένων φαρμάκων και αντισηπτικών του στόματος, από τερηδόνα, από παλαιές εμφράξεις αμαλγάματος (μαύρο σφράγισμα), από προοδευτική νέκρωση του οδοντικού πολφού, από ουσίες που περιέχονται στο πόσιμο νερό, από την οδοντική πλάκα και τρυγία (πέτρα).

Η λεύκανση των δοντιών είναι η μέθοδος που αφαιρεί τις δυσχρωμίες και δίνει ένα πιο όμορφο, νεανικό και υγιές χαμόγελο. Η λεύκανση των δοντιών είναι μια ελάχιστα επεμβατική λύση για τη βελτίωση του χρώματος των ζωντανών, καθώς και των ενδοδοντικά θεραπευμένων (απονευρωμένων) δοντιών. Με τη βοήθεια αυτής της τεχνικής και χωρίς να θίγεται η ακεραιότητα των σκληρών οδοντικών ιστών, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά το τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα. Η θεραπευτική αυτή αγωγή μπορεί να εφαρμοστεί είτε στο ιατρείο είτε στο σπίτι, πάντα όμως με την ευθύνη και την καθοδήγηση του οδοντιάτρου.

 

Σε ποιους απευθύνεται η λεύκανση;

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι πλέον όλες οι ηλικιακές ομάδες ανθρώπων δείχνουν σε κάποιο βαθμό ενδιαφέρον για τα προϊόντα και τις τεχνικές λεύκανσης. Εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι, για παράδειγμα, τα νεαρότερα άτομα, φαίνεται να χρησιμοποιούν συστηματικά ένα ή περισσότερα λευκαντικά σκευάσματα, γεγονός που αποτελεί ένδειξη της αυξημένης επιθυμίας τους για λευκότερο χαμόγελο. Φαίνεται ότι πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν εμπορικά προϊόντα λεύκανσης που προμηθεύονται από άλλους χώρους, πέρα δηλαδή από τις συστάσεις και τα προϊόντα που συστήνει ο οδοντίατρος τους. Λόγω του ολοένα αυξανόμενου ενδιαφέροντος στον χώρο της λεύκανσης και παρ' όλο που όλες οι τεχνικές και τα υλικά που κυκλοφορούν σε παγκόσμιο επίπεδο προτείνονται ως ασφαλείς, ο καθένας πρέπει να αναζητεί πάντα τη συμβουλή του οδοντιάτρου του.

 

Από τι εξαρτάται η αποτελεσματικότητα της λεύκανσης;

Ωστόσο, η λεύκανση των δοντιών, σε σημαντικό βαθμό, αποτελεί μια τυφλή μέθοδο, στην οποία δεν μπορεί κανείς με βεβαιότητα να προβλέψει την έκταση και το βάθος ανταπόκρισης των δυσχρωμικών ουσιών στον λευκαντικό παράγοντα και κατ' επέκταση να βεβαιώσει εκ των προτέρων τον ασθενή για το αποτέλεσμα. Η επιτυχής ανταπόκριση των δυσχρωμικών δοντιών στη λεύκανση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες βασικότεροι των οποίων είναι:

- Η αιτιολογία της δυσχρωμίας, το βάθος επέκτασης των δυσχρωμικών ουσιών και η βαρύτητα της απόχρωσης της δυσχρωμίας

- Η επιφανειακή υφή της αδαμαντίνης και η δομή των δυσχρωμικών οδοντικών ιστών

- Οι συνήθειες του ατόμου

- Η επιλογή της τεχνικής της λεύκανσης, η επιλογή του λευκαντικού παράγοντα και η σωστή εφαρμογή της τεχνικής

Στις διάφορες κατηγορίες των οδοντικών δυσχρωμιών ο αιτιολογικός παράγοντας, ο τρόπος που αυτός είναι ενσωματωμένος στους οδοντικούς ιστούς αλλά και η δομή των οδοντικών ιστών είναι διαφορετικά. Η χρησιμοποίηση ενός συγκεκριμένου χημικού μέσου ως λευκαντικού παράγοντα για την αντιμετώπιση όλων των τύπων των δυσχρωμικών δοντιών, ασφαλώς και κάνει δύσκολη την πρόγνωση της πορείας της λεύκανσης.

Οι εξωγενείς δυσχρωμίες που δημιουργούνται και επικάθονται στα δόντια υπό την αλληλεπίδραση του σάλιου, της μικροβιακής πλάκας και διάφορων χρωμογόνων ουσιών που βρίσκονται στον καφέ, στο τσιγάρο, στο τσάι και στις τροφές, εύκολα απομακρύνονται με τον καθαρισμό των δοντιών ή και με τη βοήθεια των λευκαντικών παστών. Η αντιμετώπιση των ενδογενών δυσχρωμιών, συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής του χρώματος των δοντιών που επέρχεται με την πάροδο του χρόνου, απαιτεί κατ' αρχήν τη διάγνωση και στη συνέχεια την εφαρμογή της κατάλληλης τεχνικής. Σ' αυτή την περίπτωση η λεύκανση των δοντιών επιτυγχάνεται με την οξείδωση των χρωστικών μορίων. Κατά τη διάρκεια της χημικής αντίδρασης που γίνεται στο εσωτερικό του δοντιού, τα μόρια των χρωστικών μετατρέπονται σε άχροες δομές, επαναφέροντας το φυσικό χρώμα του δοντιού.

Οι δυσχρωμίες των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών χαρακτηρίζονται ως ελαφρές και μπορούν να απομακρυνθούν σχετικά εύκολα. Αντίθετα, η απομάκρυνση των δυσχρωμιών των ζωντανών δοντιών είναι πιο δύσκολη και απαιτεί περισσότερο επιθετικές τεχνικές και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Γενικά, από όλους τους παραπάνω αναφερόμενους παράγοντες, από τους οποίους εξαρτάται η επιτυχής ανταπόκριση των δυσχρωμικών δοντιών στη λεύκανση, το βάθος εντόπισης των δυσχρωμικών μορίων και η βαρύτητα της απόχρωσης καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό το τελικό αποτέλεσμα της λεύκανσης. Είναι αυτονόητο ότι τα δυσχρωμικά μόρια που επεκτείνονται σε όλο το πάχος της οδοντίνης, εφόσον η λεύκανση επιχειρείται από την εξωτερική επιφάνεια του δοντιού, απομακρύνονται με μεγαλύτερη δυσκολία.

Δυσχρωμίες που οφείλονται σε ανωμαλίες διάπλασης της δομής και του πάχους των σκληρών οδοντικών ουσιών, όπως η ατελής αδαμαντινογένεση, η ατελής οδοντινογένεση, η εσωτερική απορρόφηση, η ανεπαρκής πρόσληψη βιταμινών και στοιχείων, καθώς και η αρχόμενη τερηδόνα, είναι αυτονόητο ότι όχι μόνο δεν μπορούν να υποστούν χημική επεξεργασία για την απομάκρυνση τους, αλλά αποτελεί και απόλυτη αντένδειξη η εφαρμογή λευκαντικών παραγόντων σ' αυτά τα δόντια.

 

Τεχνικές – Μέθοδοι λεύκανσης

Η λεύκανση των δοντιών επιτυγχάνεται με τρείς διαφορετικούς τρόπους:

α) στο ιατρείο, με την εφαρμογή λευκαντικού παράγοντα με ή χωρίς τη χρήση λευκαντικών συσκευών,

β) στο σπίτι, με την εφαρμογή λευκαντικού παράγοντα που τοποθετείται σε ένα λεπτό, εφαρμοστό νάρθηκα που «φοριέται» στα δόντια,

γ) με την εφαρμογή λευκαντικού παράγοντα, σε συνδυασμό στο ιατρείο και στο σπίτι.

Λεύκανση στο ιατρείο

Κατά τη θεραπεία της λεύκανσης των δοντιών στο ιατρείο χρησιμοποιούνται περισσότερο δραστικοί λευκαντικοί παράγοντες. Εφόσον κριθεί ότι ο τύπος και η βαρύτητα της δυσχρωμίας απαιτεί περισσότερο δραστική τεχνική ή, ακόμα, αν ο ασθενής δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη της λεύκανσης των δοντιών του στο σπίτι, τότε η λεύκανση των δοντιών του σε περιβάλλον ιατρείου αποτελεί την ενδεικνυόμενη θεραπευτική αγωγή. Με τη λεύκανση των δοντιών στο ιατρείο μπορούν να αντιμετωπιστούν όλοι σχεδόν οι τύποι των οδοντικών δυσχρωμιών. Οι τεχνικές αυτές καλό είναι να μην εφαρμόζονται σε άτομα κάτω των 17 ετών, όπου είναι πολύ πιθανό να επιτρέψουν την ανάπτυξη ευαισθησίας. Ο χρόνος που ο λευκαντικός παράγοντας θα παραμείνει σε επαφή με τα δόντια, είναι συνάρτηση της τεχνικής με την οποία επιδιώκουμε την ενεργοποίηση του. Ο αριθμός των συνεδριών που θα απαιτηθούν εξαρτάται από την τεχνική που θα εφαρμόσουμε και κυρίως από την αιτιολογία και τη βαρύτητα της δυσχρωμίας. Συνήθως 2-3 συνεδρίες είναι αρκετές για να αντιμετωπιστούν όλα σχεδόν τα περιστατικά. Οι παράγοντες απ' τους οποίους θα εξαρτηθεί η εμφάνιση ευαισθησίας στα δόντια, έχουν να κάνουν με την ηλικία του ατόμου, τη δομή και ακεραιότητα των σκληρών οδοντικών ιστών και με την εφαρμοζόμενη τεχνική. Οι τεχνικές της λεύκανσης των δοντιών στο ιατρείο είναι τεκμηριωμένες ως προς το αποτέλεσμα που επιτυγχάνουν και τις επιπτώσεις τους. Ίσως το βασικότερο μειονέκτημα τους είναι ο μεγάλος χρόνος παραμονής του ασθενή στην οδοντιατρική καρέκλα.

 

Συσκευές λεύκανσης: είναι αποτελεσματικές;

Οι συσκευές λεύκανσης είναι μια εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας που με σωστή χρήση μπορούν να προσφέρουν στην επίτευξη των στόχων μας. Προϋπόθεση είναι η τήρηση των κατάλληλων συνθηκών ασφαλείας και η εφαρμογή των αντίστοιχων κάθε φορά πρωτοκόλλων λεύκανσης. Σύμφωνα με τη χημεία των αντιδράσεων λεύκανσης, η επίδραση του φωτός ή της θερμότητας μπορεί να επιταχύνει τον ρυθμό διάσπασης του λευκαντικού παράγοντα. Για τον λόγο αυτό προτείνεται παράλληλα με την εφαρμογή του λευκαντικού παράγοντα η χρησιμοποίηση κάποιου συστήματος εκπομπής φωτός. Ωστόσο, η λεύκανση της «μιας ώρας», όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται η τεχνική με τη χρήση μιας φωτεινής πηγής δεν διαφέρει από τη λεύκανση χωρίς φως, ενώ συχνά παρατηρείται υπεραισθησία και πόνος μετά τη διαδικασία αυτή. Ορισμένοι ερευνητές, με βάση τα δεδομένα κλινικών μελετών, υποστηρίζουν ότι η υποβοηθούμενη με συσκευή στο ιατρείο λεύκανση αυξάνει το τελικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, οι περισσότερες μελέτες αποδεικνύουν ότι οι συσκευές αυτές δεν αυξάνουν σε σημαντικό βαθμό το αποτέλεσμα της λεύκανσης και μια τυπική συνεδρία στο ιατρείο με χρήση συσκευής φωτός ή laser δίνει σε σημαντικό βαθμό λιγότερο επιθυμητά αποτελέσματα απ' ότι η λεύκανση των δοντιών στο σπίτι. Πραγματικά, σε σύγκριση του αποτελέσματος που επιτυγχάνεται μετά 14 ημέρες λεύκανσης με νάρθηκες στο σπίτι και μίας ώρας θεραπεία στο ιατρείο, διαπιστώνεται ότι η λεύκανση στο σπίτι έχει ως αποτέλεσμα περισσότερο φωτεινά δόντια. Συμπερασματικά θα μπορούσε να αναφερθεί ότι η χρήση συσκευών λεύκανσης στο ιατρείο μπορεί να αποτελεί το πρώτο βήμα για αποτελεσματικότερη διαδικασία λεύκανσης, αλλά απαιτείται περαιτέρω έρευνα στον τομέα αυτό.

 

Λεύκανση στο σπίτι

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 προτάθηκε τεχνική λεύκανσης των δοντιών, της οποίας το μεγαλύτερο μέρος πραγματοποιείται στο σπίτι, από τον ίδιο τον ασθενή, με την χρησιμοποίηση ήπιων λευκαντικών παραγόντων και την ευθύνη φυσικά του οδοντίατρου. Η τεχνική αυτή αποτελεί ένα ασφαλές και αποτελεσματικό τρόπο λεύκανσης των δυσχρωμικών δοντιών, χρησιμοποιώντας έναν ατομικό νάρθηκα, τον οποίον τοποθετεί μόνος του ο ασθενής στο στόμα, είτε κατά τη διάρκεια της ημέρας, ή ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύκτας. Προκειμένου να εφαρμοστεί η τεχνική λεύκανσης των δοντιών στο σπίτι, δεν απαιτείται προπαρασκευή των δοντιών, καθώς επίσης και στίλβωση των δοντιών μετά την εφαρμογή του λευκαντικού παράγοντα. Επίσης δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα δραστικοί λευκαντικοί παράγοντες, όπως αυτό γίνεται κατά τη λεύκανση των δοντιών στο ιατρείο, ενώ πριν την έναρξη της θεραπείας απαιτούνται δύο μόνο σύντομες επισκέψεις του ασθενή στο ιατρείο. Οι λευκαντικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται για τη λεύκανση των δοντιών στο σπίτι είναι πολύ πιο ήπιοι, έτσι οι δυσχρωμίες που μπορούν να αντιμετωπιστούν με την τεχνική της λεύκανσης των δοντιών στο σπίτι, πρέπει να είναι ήπιες ή μέτριας βαρύτητας. Η έντονης βαρύτητας δυσχρωμίες δεν ανταποκρίνονται εύκολα με την τεχνική αυτή. Οι κίτρινες αποχρώσεις καθώς και οι ανοιχτές καφέ αποχρώσεις ανταποκρίνονται καλύτερα από τις γκρίζες ή σκούρες καφέ αποχρώσεις. Η διάρκεια παραμονής του λευκαντικού παράγοντα στο στόμα ανά 24ωρο, καθώς και ο συνολικός χρόνος της θεραπείας, είναι συνάρτηση των σκευασμάτων, που θα χρησιμοποιηθούν και του τύπου - βαρύτητας της δυσχρωμίας. Κατά κανόνα, τα σκευάσματα που έχουμε σήμερα στη διάθεση μας απαιτούν παραμονή στη στοματική κοιλότητα από 1-4 ώρες το 24ωρο, ενώ ένα περιστατικό με δυσχρωμίες μέσης βαρύτητας απαιτεί συνολικό χρόνο θεραπείας που κυμαίνεται από 1-3 εβδομάδες. Με την προϋπόθεση της επιλογής ενός κατάλληλου λευκαντικού παράγοντα, της κατασκευής ενός σωστού ατομικού νάρθηκα και της απόλυτης τήρησης των οδηγιών του οδοντιάτρου, οι επιπτώσεις του λευκαντικού παράγοντα στα δόντια, στα μαλακά μόρια της στοματικής κοιλότητας και στη γενική υγεία του ασθενή, είναι ανύπαρκτες.

Τέλος και πάντα κάτω από τις οδηγίες του οδοντιάτρου, η τεχνική λεύκανσης των δοντιών στο σπίτι μπορεί να εφαρμοστεί και σε συνδυασμό με την λεύκανση των δοντιών στο ιατρείο, ή και οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή για την ενίσχυση και διατήρηση του αποτελέσματος της λεύκανσης.

 

Προϊόντα λεύκανσης εκτός οδοντιατρείου

Ανησυχία προκαλεί η ταχεία διάδοση και παράλληλα η άμεση διάθεση πληθώρας λευκαντικών παραγόντων στο κοινό, μέσω των super markets, της τηλε-αγοράς και των φαρμακείων. Τα προϊόντα αυτά κυκλοφορούν σε διάφορες συγκεντρώσεις του ενεργού συστατικού τους, σε διάφορες μορφές εφαρμογής και συστήνονται για διάφορους χρόνους εφαρμογής. Μπορεί να τοποθετούνται ως μια ταινία, με μια επάλειψη ή και με άλλους τρόπους. Η αποτελεσματικότητα αυτών των προϊόντων είναι αμφισβητούμενη και δεν αποδεικνύεται επιστημονικά, αν και κάποια από αυτά πιθανόν να προσφέρουν κάποιο αποτέλεσμα. Μεταξύ των προϊόντων αυτών είναι και οι αναφερόμενες ως λευκαντικές οδοντόκρεμες. Παρά το γεγονός ότι καμιά οδοντόκρεμα δεν είναι σε θέση να προκαλέσει λεύκανση των δοντιών, εντούτοις η συνεχιζόμενη διαφήμιση αυτών οδηγεί όλο και περισσότερους ανθρώπους στη χρησιμοποίηση τους, προκαλώντας φυσικά σύγχυση στους καταναλωτές. Ένα από τα βασικότερα στάδια, κατά την λεύκανση των δοντιών και ανεξάρτητα από την χρησιμοποιούμενη τεχνική, είναι η κατά τακτά χρονικά διαστήματα αξιολόγηση του αποτελέσματος, αλλά και των τυχόν ενοχλήσεων που μπορεί να προκύψουν είτε από τον λευκαντικό παράγοντα, είτε από τον νάρθηκα. Σε ποιο ακριβώς σημείο πρέπει να σταματήσει η λεύκανση των δοντιών ώστε να μην προκληθεί υπελεύκανση αυτών, αλλά και πως θα προληφθούν ή θα αντιμετωπιστούν οι πιθανές ενοχλήσεις, δεν μπορεί ασφαλώς να το γνωρίζει ο κάθε ασθενής. Ο οδοντίατρος είναι ο μόνος αρμόδιος που μπορεί και πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη της καθοδήγησης του ασθενή, κατά την εφαρμογή της τεχνικής λεύκανσης των δοντιών με ατομικό νάρθηκα στο σπίτι.

 

Πόσο διαρκεί το αποτέλεσμα της λεύκανσης;

Πρέπει να πούμε ότι το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται με τις διάφορες τεχνικές λεύκανσης των δοντιών δεν είναι μόνιμο. Με την πάροδο του χρόνου τα δόντια εμφανίζουν την τάση επανάκτησης του αρχικού τους χρώματος. Ωστόσο, τα δόντια θα είναι πάντα λευκότερα και πιο φωτεινά από πριν. Βέβαια με την κατανάλωση χρωστικών και το κάπνισμα ενδέχεται 1-2 χρόνια μετά τη λεύκανση τα δόντια να χάσουν ένα μικρό μέρος της φωτεινότητάς τους. Το αρχικό αποτέλεσμα της λεύκανσης επαναφέρεται όμως πολύ εύκολα με λεύκανση στο σπίτι ή στο ιατρείο σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 

Συμπέρασμα

Η λεύκανση σήμερα θεωρείται μια ασφαλής, συντηρητική και αποτελεσματική τεχνική αντιμετώπισης δυσχρωμικών προβλημάτων των δοντιών. Η μέθοδος θεωρείται ασφαλής, υπό την προϋπόθεση ότι η εφαρμογή γίνεται με την ευθύνη και την παρακολούθηση του οδοντιάτρου. Είναι συντηρητική μέθοδος, αφού σέβεται απόλυτα την ακεραιότητα των οδοντικών ιστών και επιχειρείται η βελτίωση της αισθητικής των δοντιών μόνο με εφαρμογή χημικών παραγόντων. Είναι αποτελεσματική τεχνική, αφού ελάχιστες δυσχρωμίες σήμερα δεν ανταποκρίνονται στα θεραπευτικά σχήματα που έχει στη διάθεση του ο κλινικός οδοντίατρος. Η προσεκτική χορήγηση των λευκαντικών παραγόντων και η παρακολούθηση της πορείας της λεύκανσης από τον οδοντίατρο διασφαλίζει τη σωστή και ασφαλή διαδικασία της μεθόδου τόσο για τη γενική υγεία του ασθενούς όσο και για την υγεία των οδοντικών ιστών.


Οδοντικά κοσμήματα

Η αισθητική των δοντιών από άποψη εμφάνισης ακολουθεί τον γενικό κανόνα που καθορίζει την αισθητική της στοματικής και περιστοματικής περιοχής, σχεδόν απόλυτα, ως υποκειμενική έννοια. Η μελέτη της οδοντικής αισθητικής δια μέσου των αιώνων αποκαλύπτει ότι η επιθυμία του ανθρώπου για την εικόνα των δοντιών του δεν ήταν πάντα η ίδια σε όλες τις εποχές και σε όλους τους πολιτισμούς.

Στον πολιτισμό των Μάγια της Κεντρικής Αμερικής τα δόντια στολίζονταν με πολύτιμους λίθους, ενώ ένα παλιό ιαπωνικό έθιμο αναφέρει σαν στοιχείο ομορφιάς τα μαύρα σχέδια που ζωγράφιζαν πάνω στα δόντια. Ακόμα και σήμερα σε ορισμένες αφρικανικές φυλές, θεωρούν το χαμόγελο πιο ελκυστικό όταν βάφουν τα δόντια κόκκινα ή πορτοκαλί.

Στις μέρες μας όσο και αν θεωρείται ακραία και μεμονωμένη αισθητική έκφραση συναντάται, όλο και πιο συχνά, ο στολισμός των δοντιών με στοιχεία διαφόρων σχημάτων από χρυσό, ασήμι ή πολύτιμους λίθους. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται, κυρίως, είναι η συγκόλληση των στοιχείων αυτών στην επιφάνεια των προσθίων δοντιών, γεγονός που την καθιστά εύκολη στα πλαίσια του οδοντιατρείου, καθόλου παρεμβατική και μη επιβλαβή για τα δόντια, ενώ μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν οποιαδήποτε στιγμή. Άλλες μέθοδοι που περιλαμβάνουν τρόχισμα ή δημιουργία οπών στα δόντια μπορεί να οδηγήσουν σε ευαισθησία ή ακόμη και νέκρωση του δοντιού και επομένως απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εφαρμογή τους.