Ερωτήσεις σχετικά με τα οδοντικά εμφυτεύματα

Η οδοντιατρική κλινική πράξη εξαρτάται από την εποχή της. Ποτέ άλλοτε η οδοντιατρική δεν ασκούνταν σε ένα τόσο εξαιρετικά βελτιωμένο τεχνολογικό περιβάλλον, στο οποίο να αναπτύσσονται και να προσφέρονται συνεχώς νέες θεραπευτικές λύσεις.

Αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι πως τα δόντια μας παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προσωπική μας εμφάνιση και κοινωνική ζωή. Ένα  όμορφο χαμόγελο ενισχύει τη συνολική μας παρουσία και τα υγιή δόντια, μας επιτρέπουν να τρώμε, να μιλάμε και να ζούμε με αυτοπεποίθηση. Ωστόσο, τα υγιή δόντια δεν είναι κάτι δεδομένο.

Μέσα στο πλήθος των νέων μεθόδων στην σύγχρονη οδοντιατρική για την αντιμετώπιση των οδοντικών προβλημάτων, αιχμή του δόρατος αποτελούν οι θεραπείες με τη χρήση των εμφυτευμάτων. Τα οδοντικά εμφυτεύματα προσφέρουν μία εξαιρετική λύση αντικαθιστώντας όχι μόνο το χαμένο δόντι, αλλά και την οδοντική ρίζα, αποτελώντας μια σταθερή βάση για τεχνητά δόντια που θα δείχνουν και θα λειτουργούν σαν τα φυσικά μας δόντια.

 

1) Τι είναι το οδοντικό εμφύτευμα;

To οδοντικό εμφύτευμα έχει τη μορφή μικρής βίδας κατασκευασμένης από τιτάνιο υψηλής ποιότητας  και καθαρότητας. Το τιτάνιο είναι μέταλλο που έχει αποδει­χθεί βιοσυμβατό και εύκολα αποδεκτό από τον οργανι­σμό. Το οδοντικό εμφύτευμα τοποθετείται εντός του οστού της σιαγόνας και με την πάροδο του χρόνου ενσωματώνεται (οστεοενσωματώνεται) στο οστό της σια­γόνας. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, αυτή η διαδικασία επούλωσης μπορεί να διαρκέσει 6-12 εβδομάδες. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, μια στεφάνη, μια γέφυρα ή μια οδοντοστοιχία μπορούν να τοποθετηθούν με ασφάλεια πάνω στο εμφύτευμα.

 

2) Τι εννοείτε με το όρο «οστεοενσωμάτωση»;

Σύμφωνα με τις αρχικές παρατηρήσεις του P. I. Branemark (1969 & 1977) τα εμφυτεύματα τιτανίου είχαν τη δυνατότητα «αγκίστρωσης» στο οστούν, ακόμα και για μεγάλο διάστημα μετά την τοποθέτησή τους. Λίγο αργότερα οι Schroeder και συν. (1976,1978 & 1981) περιέγραψαν το φαινόμενο ως «λειτουργική αγκύλωση» και παρουσίασαν τις πρώτες ιστολογικές ενδείξεις. Σύμφωνα με τον πλέον αποδεκτό ορισμό «Οστεοενσωμάτωση καλείται η άμεση δομική και λειτουργική σύνδεση μεταξύ καλώς οργανωμένου, ζωντανού οστίτη ιστού και της επιφάνειας ενός λειτουργούντος εμφυτεύματος, χωρίς την παρεμβολή μαλακού ιστού». Οι Zarb & Albrektsson (1991) διατύπωσαν την άποψη ότι «οστεοενσωμάτωση είναι η διαδικασία κατά την οποία επιτυγχάνεται και διατηρείται κλινικά ασυμπτωματική σταθερή σύνδεση μεταξύ του οστού και αλλοπλαστικών υλικών, κατά τη διάρκεια της λειτουργικής φόρτισής τους». Η τελευταία αυτή προσέγγιση επιβεβαιώνεται από τις σύγχρονες έρευνες γύρω από το φαινόμενο της οστεοενσωμάτωσης που υποστηρίζουν πως μεταξυ οστού και εμφυτεύματος δεν παρατηρείται άμεση σύνδεση, αλλά λειτουργική προσαρμογή και συναρμογή των δύο υλικών, με αποτέλεσμα την μηχανική, και όχι βιολογική, σύνδεσή τους. Το κλινικό αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι η λειτουργική συγκράτηση του εμφυτεύματος μέσα στο οστούν της γνάθου.

 

3) Το εμφύτευμα θα γίνει αποδεκτό από τον οργανισμό μας ή το κόκαλο της γνάθου; Υπάρχει περίπτωση να μην «δεχθεί» ο οργανισμός το εμφύτευμα;

Με βάση τα αποτελέσματα πολυάριθμων επιστημονικών μελετών και την προσωπική εμπειρία αποκατάστασης εκατοντάδων ασθενών, θα μπορούσαμε να πούμε πως η επιτυχία της ενσωμάτωσης των εμφυτευμάτων είναι σχεδόν απόλυτη, καθώς ξεπερνά το 99%, εφόσον χρησιμοποιούνται αναγνωρισμένα συστήματα εμφυτευμάτων και η επέμβαση εκτελείται από εξειδικευμένους και έμπειρους οδοντιάτρους, με τις κατάλληλες γνώσεις και εκπαίδευση.

Ορθοπεδικοί χειρούργοι χρησιμοποιούν το τιτάνιο σε ορθοπεδικές επεμβάσεις όπως οι "λάμες" στα κατάγματα και η αρθροπλαστική, χωρίς προβλήματα, εδώ και δεκαετίες.

Μακροχρόνιες μελέτες επιβεβαιώνουν ποσοστό επιτυχίας πάνω από 95% μετά την πάροδο 10 χρόνων. Προσεχτικός σχεδιασμός θεραπείας, ορθή τοποθέτηση του εμφυτεύματος, τακτικοί έλεγχοι από τον οδοντίατρο σας και σωστή στοματική υγιεινή είναι όλα σημαντικοί παράγοντες για τη μακροχρόνια επιτυχία του εμφυτεύματός σας.

 

4) Τι μπορεί να πάει άσχημα;

Υπάρχουν περιπτώσεις που ένα εμφύτευμα, για άγνωστους λόγους, δεν οστεοενσωματώνεται. Τα ποσοστό εμφάνισης αυτής της περίπτωσης είναι πολύ μικρά. Σε αυτή την περίπτωση, μας καλύπτει η εγγύηση του εμφυτεύματος και τοποθετούμε πάλι ένα εμφύτευμα στη θέση αυτή, χωρίς κόστος.

 

5) Τι είδους αποκαταστάσεις (προσθετικές λύσεις) μπορούμε να έχουμε με τα εμφυτέυματα;

α) Μεμονωμένη στεφάνη, αν λείπει ένα δόντι, β) Γέφυρα (ακίνητη), αν λείπουν 3 ή περισσότερα δόντια, γ) Συνδυασμός ακίνητης γέφυρας και κινητής οδοντοστοιχίας (μασελάκι) με συνδέσμους ακριβείας που παρέχουν εξαιρετική σταθερότητα, χωρίς μεταλλικά άγκιστρα ή άλλα αισθητικά προβλήματα, δ) Ολική οδοντοστοιχία που «κουμπώνει» πάνω στα εμφυτεύματα, προσφέροντας εξαιρετική στήριξη χωρίς την ανάγκη χρήσης ειδικής κόλλας – ο ασθενής μπορεί να δαγκώνει και να μασά ακόμα και σκληρές ή κολλώδεις τροφές.

 

6) Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα των εμφυτευμάτων έναντι των παραδοσιακών οδοντιατρικών τεχνικών αποκατάστασης των ελλειπόντων δοντιών;

Τα εμφυτεύματα, σε αντίθεση με τις άλλες προσθετικές αποκαταστάσεις (γέφυρες, μερικές ή ολικές οδοντοστοιχίες), αντικαθιστούν τα απολεσθέντα δόντια με τρόπο πλησιέστερο προς τον φυσικό. Είναι, δηλαδή, ένα είδος τεχνητών ριζών πλήρως αποδεκτών και βιοσυμβατών με τον ανθρώπινο οργανισμό. Η τοποθέτησή τους δεν συνεπάγεται την καταστροφή υγιών οδοντικών ιστών, κάτι που συμβαίνει και στις πιο συντηρητικές προσθετικές εργασίες. Με τις παραδοσιακές προσθετικές μεθόδους, τα υγιή παρακείμενα δόντια πρέπει να τροχιστούν προκειμένου να στηριχτεί πάνω τους μια στεφάνη ή μια γέφυρα. Εάν, όμως, επιλεγεί η χρήση εμφυτεύματος, το οδοντικό εμφύτευμα αντικαθιστά τη χαμένη ρίζα του δοντιού και αποτελεί σταθερή βάση για το τεχνητό δόντι, χωρίς να χρειάζεται με τον τρόπο αυτό να τροχιστούν τα υγιή παρακείμενα δόντια. Επιπλέον, τα εμφυτεύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μόνιμη στήριξη ολόκληρης τεχνητής οδοντοστοιχίας, ή μερικής οδοντοστοιχίας. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ότι, από ψυχολογικής άποψης, τα εμφυτεύματα αποτελούν για τους ασθενείς τις πλέον αποδεκτές λύσεις σε σύγκριση με άλλες προσθετικές αποκαταστάσεις.

 

7) Πώς τοποθετούνται τα εμφυτεύματα στο κόκκαλο της γνάθου;

Η τοποθέτηση απαιτεί μόνο μια μικρή χειρουργική επέμβαση, με χρήση τοπικής αναισθησίας, ενώ ο μετεγχειρητικός πόνος καλύπτεται πλήρως με απλά παυσίπονα. Τις αμέσως επόμενες μέρες ο ασθενής είναι ικανός να εκτελέσει όλες τις συνηθισμένες δραστηριότητές του, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας του.

 

8) Είναι επώδυνη διαδικασία; Απαιτούνται πολλά φάρμακα;

Γενικά όχι. Από τη στιγμή που τα οδοντικά εμφυτεύματα τοποθετούνται μετά από τοπική αναισθησία, δεν θα αισθανθείτε τίποτα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τοποθέτησης

Λαμβάνουμε όλα τα δυνατά μέτρα για να μειώσουμε το μετεγχειρητικό πόνο και ενόχληση στο ελάχιστο. Οι περισσότεροι ασθενείς αναφέρουν ότι περίμεναν πολύ μεγαλύτερα ενοχλήματα από αυτά που αντιμετώπισαν στην πραγματικότητα.

 

9) Πώς γίνεται η προσθετική αποκατάσταση, στη συνέχεια;

Η διαδικασία προσθετικής αποκατάστασης είναι εντελώς ανώδυνη. Μοιάζει σε πολλά σημεία με την κλασσική προσθετική τεχνική. Με ειδικά εξαρτήματα λαμβάνεται αποτύπωμα της θέσης των εμφυτευμάτων, ώστε ο οδοντοτεχνίτης να κατασκευάσει την αποκατάσταση.

 

10) Πόσος καιρός χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία;

Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, η τοποθέτηση του δοντιού πάνω στο εμφύτευμα γίνεται σε χρονικό διάστημα από έξι εβδομάδες έως έξι μήνες. Διαρκής έρευνα γίνεται για να μειωθεί ο χρόνος αποκατάστασης, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν μακροχρόνια δεδομένα για την επιτυχία των εμφυτευμάτων σε πολύ γρήγορες αποκαταστάσεις.

 

11) Έχω ακούσει ότι "αν τα εμφυτεύματα πιάσουν καλά και σφίξουν στο οστό την ώρα που τα βάζουμε" μπορούμε να βάλουμε τα δόντια σε μία μέρα ή σε μία ώρα!! Είναι αλήθεια αυτό;

Η σύγχυση που δημιουργείται εδώ είναι η εξής: Το να "πιάσουν" καλά τα εμφυτεύματα την ώρα που τα βάζουμε και να σφίξουν στο οστό, είναι κάτι που το επιδιώκει ο χειρουργός. Θεωρείται ως "καλός οιωνός" για να γίνει η οστεοενσωμάτωση του εμφυτεύματος. Η αρχική σταθερότητα του εμφυτεύματος είναι μια μηχανική έννοια. Η οστεοενσωμάτωση είναι μια βιολογική έννοια. Αυτές οι δύο έννοιες δεν πρέπει να συγχέονται. Το ότι ένα εμφύτευμα "'έσφιξε" στη γνάθο μας δε σημαίνει ότι οστεοενσωματώθηκε. 'Όπως και ένα εμφύτευμα που δεν "έσφιξε" στη γνάθο μας δε σημαίνει ότι δε θα οστεοενσωματωθεί τελικά.

Το να τοποθετούνται τα δόντια αμέσως πάνω σε σταθερά εμφυτεύματα είναι κάτι που διευκολύνει τη θεραπεία. Τα επιστημονικά δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι τα εξής: Η θεραπεία με τον τρόπο αυτό ("άμεση φόρτιση" των εμφυτευμάτων) μπορεί να είναι επιτυχημένη, με περισσότερες πιθανότητες στην κάτω γνάθο. Για την πάνω γνάθο υπάρχουν ακόμα κάποιες αντιρρήσεις και επιφυλάξεις στους ερευνητές. Οι κλινικές μελέτες για τη θεραπεία αυτή, δυστυχώς, δε δίνουν στοιχεία για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά είναι ενθαρρυντικές. Διαρκής έρευνα γίνεται πάνω στον τομέα αυτό για να αποσαφηνιστούν τα πράγματα περισσότερο. Πρέπει να τονιστεί επίσης ότι η θεραπεία με άμεση φόρτιση των εμφυτευμάτων κοστίζει αρκετά περισσότερο, απ' ότι η συμβατική θεραπεία με καθυστερημένη φόρτιση σε 6 - 8 εβδομάδες.

 

12) Είναι όλοι οι ασθενείς υποψήφιοι (πχ. οι ηλικιωμένοι άνθρωποι) για αυτή την διαδικασία ή υπάρχουν αντενδείξεις;

Η ηλικία δεν παίζει κάποιο ρόλο για την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ύπαρξη επαρκούς οστού για την τοποθέτηση και όχι η ηλικία.

Αποκλείονται ασθενείς με νόσους του ανοσοποιητικού συστήματος, με ψυχολογικά ή ψυχιατρικά νοσήματα, καρκίνο, κτλ.

 

13) Πώς γίνεται η διάγνωση; Απαιτούνται ειδικές εξετάσεις;

Συνήθως αρκεί μια απλή ακτινογραφική εξέταση με πανοραμική ακτινογραφία. Σε πιο πολύπλοκες περιπτώσεις, όμως, ίσως απαιτηθεί και η διενέργεια αξονικής τομογραφίας των γνάθων.

Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις ασθενών (πχ. αν λαμβάνουν αντιπηκτικά φάρμακα, κα) απαιτείται και αιματολογικός έλεγχος.

 

14) Μπορούν ασθενείς με προβλήματα καρδιάς, σακχάρου, οστεοπόρωσης, κτλ, να βάλουν εμφυτεύματα;

Ναι, δεν αποτελούν αντένδειξη, αρκεί οι ασθενείς να βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση και λαμβάνουν κανονικά τη φαρμακευτική τους αγωγή. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό για την διακοπή ή τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής, ή άλλων παραμέτρων της διαδικασίας.

 

15) Τι γίνεται με τους καπνιστές; Μπορούν να βάλουν εμφυτεύματα;

Ναι. Όμως, απαιτείται διακοπή του καπνίσματος την ημέρα της επέμβασης και σοβαρός περιορισμός για αρκετές ημέρες μετά. Επιπλέον, χρειάζεται περισσότερο συστηματική στοματική υγιεινή, λόγω αυξημένου κινδύνου ανάπτυξης περιεμφυτευματικής φλεγμονής.

 

16) Τι γίνεται με ανθρώπους που έχουν πολύ λεπτά ούλα (και επομένως κόκαλο –έχει απορροφηθεί με τα χρόνια);

Τα οστικά ελλείμματα της φατνιακής ακρολοφίας πολύ συχνά αποτελούν σημαντικό πρόβλημα κατά την οδοντιατρική θεραπεία. Στις μέρες μας πολλοί ασθενείς επιζητούν την αποκατάσταση των ελλειπόντων δοντιών με εμφυτεύματα.

Στους περισσότερους εξ' αυτών απαιτείται ορισμένου βαθμού οστική ανάπλαση. Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος για την πραγματοποίηση τόσων ερευνητικών και κλινικών προσπαθειών σε μια σχετικά μικρή ανατομική περιοχή.Σε περίπτωση που το κόκαλο της γνάθου δεν είναι αρκετό για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων μπορούμε να προχωρήσουμε σε ανάπλαση (επαναδημιουργία) του οστού με διάφορες μεθόδους και υλικά.

Γενικά, σε ποσοστό που ξεπερνά το 40% των περιπτώσεων τοποθέτησης εμφυτευμάτων, απαιτείται η εφαρμογή κάποιου βαθμού αναπλαστικής τεχνικής για την επαναδημιουργία του χαμένου οστού και την βελτίωση της προβλεψιμότητας και επιτυχίας της διαδικασίας.

 

17) Πώς γίνεται η ανάπλαση του οστού; Απαιτείται επιπλέον χειρουργείο;

Για το σκοπό αυτό και ανάλογα με την έκταση του οστικού ελλείμματος χρησιμοποιούνται διάφορα οστικά μοσχεύματα και μεμβράνες οστικής ανάπλασης. Συνήθως δεν απαιτείται δεύτερη χειρουργική επέμβαση, αλλά η οστική ανάπλαση γίνεται ταυτόχρονα με την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.

Βασικό κριτήριο για την άμεση τοποθέτηση των εμφυτευμάτων σε περιοχές με οστική απώλεια όπου απαιτείται ανάπλαση, είναι η επίτευξη απόλυτης αρχικής σταθερότητας. Ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουμε πως ανάλογα με την έκταση και το είδος του οστικού ελλείμματος και την προσπάθεια για επίτευξη ιδανικότερης (στις τρεις διαστάσεις) τοποθέτησης του εμφυτεύματος, ιδιαίτερα στις αισθητικές περιοχές, η απώτερη τοποθέτηση του εμφυτεύματος μπορεί να προτιμηθεί, ανεξάρτητα της αρχικής σταθερότητας.

 

18) Ποιά είναι τα ποσοστά επιτυχίας της διαδικασίας οστικής ανάπλασης;

Η επιτυχία των μεθόδων οστικής ανάπλασης κινείται σε πολύ υψηλά ποσοστά στο σύνολο των περιπτώσεων που απαιτείται, ανεξαρτήτως του μεγέθους και της έκτασης των οστικών ελλειμμάτων.

 

19) Πόση διάρκεια ζωής έχουν τα εμφυτεύματα; Πόσο «κρατάνε» τα εμφυτεύματα; Υπάρχει περίπτωση να τα χάσουμε;

Με τη σωστή φροντίδα, τα εμφυτεύματα μπορούν να μείνουν στο στόμα μας όλη μας τη ζωή. Μακροχρόνιες μελέτες επιβεβαιώνουν ποσοστό επιτυχίας πάνω από 95% μετά την πάροδο 10 χρόνων.

Η διάρκεια ζωής των εμφυτευμάτων δεν επηρεάζεται από τον χρόνο. Τα εμφυτεύματα, όπως και τα φυσικά δόντια περιβάλλονται από τα ούλα που τα προστατεύουν από τις φλεγμονές. Αν τα εμφυτεύματα εκτεθούν στη δράση των βακτηριδίων τα οποία βρίσκονται στην οδοντική πλάκα μπορεί να δημιουργηθεί φλεγμονή των ούλων που τα περιβάλουν. Η χρόνια φλεγμονή που προκαλείται από την οδοντική ή επιεμφυτευματική πλάκα μπορεί να οδηγήσει στην περιοδοντική νόσο, στην υποχώρηση του οστού και στη συνέχεια στην απώλεια του φυσικού δοντιού ή εμφυτεύματος.

Ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την μακροζωία του εμφυτεύματος είστε εσείς. Από εσάς εξαρτάται να αποτρέψετε την δημιουργία των φλεγμονών στην περιοχή των ούλων χάρη στην καθημερινή φροντίδα της υγιεινής των δοντιών. Για να απαλλαγείτε από την συσσώρευση της πλάκας πρέπει δύο με τρεις φορές το χρόνο να κάνετε επαγγελματικό καθαρισμό στον οδοντίατρό σας. Ο συνδυασμός της δική σας φροντίδας και του επαγγελματικού καθαρισμού θα αυξήσουν την μακροζωία των εμφυτευμάτων σας καθώς και την υγεία των φυσικών σας δοντιών.

 

20) Υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης επιπλοκών κατά την διάρκεια χρήσης των εμφυτευμάτων και ποια τα συμπτώματα;

Η σύγχρονη εμφυτευματολογία παρέχει σίγουρες και μακροπρόθεσμες λύσεις στα προβλήματα έλλειψης δοντιών. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια λειτουργίας των εμφυτευμάτων μπορεί να εμφανιστούν επιπλοκές όπως: νόσος του οστικού υποστρώματος, απώλεια του οστού ή των μαλθακών ιστών, φλεγμονή, διόγκωση ή οίδημα, απώλεια του εμφυτεύματος ή της προσθετικής εργασίας.

  

21) Τι πρέπει να κάνουμε για τον καθημερινό καθαρισμό των εμφυτευμάτων (καθημερινή στοματική υγιεινή) και για να προλάβουμε την εμφάνιση προβλημάτων;

Ακριβώς σαν τα φυσικά δόντια, τα εμφυτεύματα απαιτούν τακτικό έλεγχο και συνειδητή στοματική υγιεινή. Ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας των οδοντικών εμφυτευμάτων βασίζεται στο κατά πόσο θα κρατήσετε τα  καινούργια σας δόντια  καθαρά  και χωρίς  πλάκα.

Να τηρείτε σχολαστικά τις οδηγίες που σας δόθηκαν για την στοματική υγιεινή και τον καθαρισμό των εμφυτευμάτων (χρήση μεσοδόντιων βουρτσών και στοματικών διαλυμάτων) τουλάχιστον 2 φορές ημερησίως.

Να προσέρχεστε κάθε 6 μήνες, ή συχνότερα αν είναι απαραίτητο, για την επανεξέταση των εμφυτευμάτων και της προσθετικής αποκατάστασης (κλινικός και ακτινογραφικός έλεγχος), ώστε να προλαμβάνεται οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να προκύψει και να εξασφαλίζεται η επιτυχία της θεραπείας.

Να αναφέρετε τυχόν πρόβλημα βρυγμού (σφίξιμο ή τρίξιμο των δοντιών) ή άλλης παραλειτουργικής έξης (όπως π.χ. δάγκωμα αντικειμένων, κ.α.) ή άλλων προβλημάτων σχετικών με την σύγκλειση των δοντιών.

Θα πρέπει να ενημερώνονται οι θεράποντες για οποιαδήποτε μεταβολή της γενικής υγείας σας (όπως π.χ. σακχαρώδης διαβήτης, μεταβολικά νοσήματα, παθήσεις του ανοσοποιητικού συστήματος, κ.α. καθώς και για τη λήψη φαρμάκων συστηματικά).

Επιθυμούμε να τονίσουμε ότι η διατήρηση του καλού αποτελέσματος στηρίζεται, εκτός από τους θεράποντες, και στην ενεργό συμμετοχή του ασθενούς. Σας διαβεβαιώνουμε ότι η πιστή τήρηση των παραπάνω οδηγιών μαζί με τη δική μας συμπαράσταση θα έχουν θετικά μακροχρόνια αποτελέσματα.

  

22) Πόσο κοστίζει ένα εμφύτευμα;

Το κόστος της θεραπείας με οδοντικό εμφύτευμα διαφέρει από ασθενή σε ασθενή. Θα πρέπει να πάρετε μια εκτίμηση του τελικού κόστους από τον οδοντίατρο αφού εκείνος αποφασίσει  ποιο σχέδιο θεραπείας είναι κατάλληλο για εσάς. Μερικοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος είναι: Ο αριθμός των απαιτούμενων εμφυτευμάτων, το είδος των τεχνητών δοντιών, επιπρόσθετες διαδικασίες και θεραπείες που μπορεί να κριθούν απαραίτητες για τη σωστή θεραπεία με εμφύτευμα. Είναι  πολύ σημαντικό να εκτιμήσει  κανείς το μακροχρόνιο και όχι μόνο το βραχυχρόνιο  κόστος όταν αποφασίζει την αντικατάσταση  ενός δοντιού.  Η επιλογή θεραπείας με οδοντικά εμφυτεύματα μπορεί να απαιτεί μεγαλύτερη αρχική επένδυση, αλλά μακροχρόνια αποδεικνύεται οικονομικότερη και καλύτερη λύση.


Πλεονεκτήματα των θεραπειών με οδοντικά εμφυτεύματα:

Βοηθάνε στην αποφυγή της οστικής απορρόφησης (απώλεια οστού) και κατά συνέπεια στην διατήρηση του φυσικού περιγράμματος του προσώπου.

Καμιά φθορά στα υγιή γειτονικά δόντια.

Βελτιώνουν την ικανότητά σας να τρώτε όλες τις τροφές που επιθυμείτε. Ξεχάστε τις άβολες στιγμές από τις μη στερεωμένες οδοντοστοιχίες και τις δύσχρηστες κόλλες.

Η φροντίδα των εμφυτευμάτων είναι εύκολη, ίδια με αυτή των φυσικών δοντιών.

Είναι θεραπεία με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, γεγονός που οδηγεί σε ενδεχόμενη εξοικονόμηση χρημάτων.

Είναι θεραπεία με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, γεγονός που οδηγεί σε ενδεχόμενη εξοικονόμηση χρημάτων.

 

Μειονεκτήματα των κλασσικών προσθετικών αποκαταστάσεων:

- Συνεχής απώλεια οστού.

- Μειωμένη αισθητική και άνεση.

- Περιορισμένες επιλογές τροφών.

- Ενδεχόμενη ανάγκη για δύσχρηστες κόλλες οδοντοστοιχιών

- Θεραπεία με βραχύ-μεσοπρόθεσμο αποτέλεσμα.

- Επαναλαμβανόμενο κόστος.